۴۳۸ نفر از ۴۹۷۲ معترض بازداشت شده، همچنان در زندانند ۵۵نفر در بازداشت وزارت اطلاعات

یکی از نمایندگان بازدیدکننده از بازداشتگاه اوین با بیان اینکه به گفته رییس سازمان زندان‌ها آمار کل زندانیان حوادث دیماه ۴۹۷۲ نفر بوده است، گفت: باقیماندگان در بازداشت مربوط به استان‌های همدان، خوزستان، فارس، اصفهان و تهران هستند.

ادامه مطلب

view:49 منبع: خبر انلاین - 10 ماه پیش