۲ مدیر آموزش و پروش شهرستان‌های تهران عزل شدند

در پی بازدید مدیر کل شهرستان‌های تهران و مشاهده تخلف در روند ثبت نام دانش آموزان از فرآیند ثبت نام مدارس، ۲ مدیر متخلف عزل شدند.

ادامه مطلب

view:22 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش