۲ قاچاقچی مسلح در مرزهای خراسان رضوی به هلاکت رسیدند

رکنا: ۲ قاچاقچی مسلح در مرزهای خراسان رضوی به هلاکت رسیده و ۱۰۰ کیلوگرم مواد افیونی از آنها کشف شد.

ادامه مطلب

view:55 منبع: تی نیوز - 8 ماه پیش