۲ قاچاقچی مسلح در مرزهای خراسان رضوی به هلاکت رسیدند

رکنا: ۲ قاچاقچی مسلح در مرزهای خراسان رضوی به هلاکت رسیده و ۱۰۰ کیلوگرم مواد افیونی از آنها کشف شد.

ادامه مطلب

view:89 منبع: تی نیوز - 1 سال پیش