۲ ساعت مانده بود به ظهر که تصمیم گرفتم به خانه بروم که در اتاق خانه ام صحنه زشتی را دیدم و ..

مرد معتاد که از شهرستان برای دیدن خواهرش به تهران آمده بود به دلیل توهم شیشه ای خواهرش را به قتل رساند. او که دیروز در دادگاه کیفری محاکمه می شد در اظهاراتی عجیب گفت که صدایی مرموز به او دستور قتل خواهرش را داده است. ساعت ۵بامداد روز جمعه ۱۴ آذرماه سال ۹۳ مأموران یکی از واحدهای گشتی کلانتری ۱۰۸ نواب وقتی مشغول گشت زنی بودند مردی را که لباس هایش خون آلود بود دیدند و به او مظنون شدند. وقتی این مرد ۴۵ ساله به کلانتری منتقل شد گفت ساعتی قبل خواهرش را با ضربات چاقو در خانه اش به قتل رسانده است اما چون اهل یکی از شهرستان ها است و چند روزی است به تهران آمده، نمی داند خانه خواهرش کجاست. از همان موقع بود که تحقیقات مأموران در این باره آغاز شد. مأموران منطقه ای را که این مرد در آن حوالی دستگیر شده بود را جست وجو کردند اما هیچ قتلی در آن حوالی اتفاق نیفتاده بود. با این حال اظهارات این مرد و شواهد موجود نشان می داد این مرد مرتکب قتل شده است. درحالی که ۵ ساعت از این ماجرا می گذشت به مأموران کلانتری ۱۱۸ستارخان خبر رسید زنی ۵۵ساله در خانه اش به قتل رسیده است. دختر مقتول ساعت ۱۰صبح وقتی به ...

ادامه مطلب

view:64 منبع: تی نیوز - 1 سال پیش