۲ درصد معلولیت در ۱ ۵ میلیون تولد سالانه کشور بلند پروازی‌های پزشکی در شیراز و مشهد

وزیر بهداشت، با اشاره به معلولیت ۲ درصد از ۱/۵میلیون تولد سالانه در کشور، توسعه پروژه ایرانوم را راه پیشگیری و درمان معلولیت‌ها دانست.

ادامه مطلب

view:42 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش