۲۲ هزار دانش آموز استان همدان در مدارس غیر انتفاعی تحصیل می کنند

مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان گفت : بیش از ۲۲ هزار دانش آموز استان در مدارس غیر انتفاعی تحصیل می کنند.

ادامه مطلب

view:19 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش