۱۵۹۷ نقطه از کشورمیزبان کاروان زیر سایه خورشید

دبیر ستاد مناسبت‌های ویژه آستان قدس رضوی گفت: ۱۹ عنوان برنامه در سطح ملی برنامه ریزی شده است و در این خصوص کاروان‌های زیر سایه خورشید در ۱۵۹۷ نقطه از کشور اجرای مراسم خواهند داشت.

ادامه مطلب

view:22 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش