۱۳ هزار نفر در خراسان جنوبی به پرسش مهر پاسخ دادند

همزمان با هجدهمین دوره مسابقات پرسش مهر ریاست جمهوری، ۱۳ هزار دانش آموز و فرهنگی این استان در ۱۵ رشته علمی و آموزشی شرکت کردند.

ادامه مطلب

view:11 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش