۱۲ بهمن تغییر بنیادین در تاریخ ایران رقم زد

ترابر نیوز: وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۱۲ بهمن تغییر بنیادین در تاریخ ایران رقم زد، گفت: این تغییر این پیام را براى تمام جوانان سرزمین دارد که هنوز براى توسعه و رشد ایران نیاز به راه و گام‌هاى نو داریم.

ادامه مطلب

view:26 منبع: ترابر نیوز - 8 ماه پیش