۱۱ روش فوق العاده برای کاهش درد سیاتیک

سیاتیک نوعی درد پای ناشی از عصب ظریف پشت شکمی است. اگرچه درد در ریشه‌های عصبی در هر دو طرف ستون فقرات قرار داشته و احساس می‌شود، اما از طریق عصب سیاتیک عبور می‌کند و از ریشه‌ای به ریشه دیگر گسترش می‌یابد

ادامه مطلب

view:20 منبع: پارسینه - 4 ماه پیش