۱۰ قمر جدید در مدار غول گازی منظومه شمسی کشف شد!

ستاره‌شناسان از کشف 12 قمر جدید غول گازی منظومه شمسی خبر دادند.

ادامه مطلب

view:2 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش