۱۰ قمر جدید در مدار غول گازی منظومه شمسی کشف شد!

ستاره‌شناسان از کشف 12 قمر جدید غول گازی منظومه شمسی خبر دادند.

ادامه مطلب

view:11 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش