۱۰ روش کارآمد مبارزه با اگزما

پوست به عوض شدن ناگهانی آب و هوا، به خصوص در فصل زمستان، واکنش نشان می‌دهد. برای مثال اگر ناگهان فضایی با هوای سرد به مکانی با هوای گرم بروید، پوست نمی‌تواند خود را به سرعت با محیط تطبیق دهد.

ادامه مطلب

view:33 منبع: فردا - 9 ماه پیش