یگان حفاظت محیط زیست دارای بودجه مستقل می‌شود با کمبود محیط بان مواجه هستیم

محبت خانی گفت: براساس چارت یگان حفاظت محیط زیست باید ۸۵۰۰ محیط بان داشته باشیم، اما تنها ۳۵۰۰ نفر نیرو داریم.

ادامه مطلب

view:19 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش