یک یادگاری خوراکی از نیاکان برای امروز لزوم برندسازی رب انار اورامانات تصاویر

رب انار در منطقه اورامانات استان کرمانشاه محصولی خوراکی است که از قرن ها پیش تا به امروز تهیه می شود.

ادامه مطلب

view:22 منبع: دانا - 5 ماه پیش