یک روز گردش با زباله گردها

این روزها به هر کوچه و خیابان که قدم می گذاری، هر چند دقیقه یک بار به افرادی بر می خورید که تا کمر به داخل مخازن زباله ها خم شده اند و با لباس هایی مندرس با دستانی چرک آلود با چشمانی جست وجوگر که با سرعت، - یک به یک کیسه های زباله ها را پاره کرده و با دقتی کم نظیر به دنبال مواد بازیافتی هستند : این روزها به هر کوچه و خیابان که قدم می گذاری، هر چند دقیقه یک بار به افرادی بر می خورید که تا کمر به داخل مخازن زباله ها ... منبع خبر: شعار سال دسته بندی خبر: اقتصادی

ادامه مطلب

view:20 منبع: قطره - 5 ماه پیش