یک روز زندگی در ایستگاه فضایی بین المللی چطور می گذرد؟

ایستگاه فضایی بین المللی هر 90 دقیقه یک بار مدار خود را به دور زمین تکمیل می کند، بنابراین زمانی که از شب در ایستگاه مداری صحبت می کنیم گمان نکنید این شب همانند زمین با تاریک شدن هوا همراه است. - خورشید در طول هر دور مداری یعنی 90 دقیقه, یک بار طلوع و غروب می کند و فضانوردان می توانند در هر شبانه روز زمینی, 32 بار طلوع و غروب زیبای خورشید را تماشا کنید. به گزارش ایسنا، از آنجا که سرنشینان ایستگاه فضایی بین المللی ... منبع خبر: ایسنا دسته بندی خبر: اجتماعی

ادامه مطلب

view:29 منبع: قطره - 4 ماه پیش