یک خرید اقتـصـادی هوشمندانه دارای چه ویژگی‌هایی است؟

زندگی صنعتی تحولات گسترده‌ای در زندگی ما ایجاد کرده به صورتی که علاوه بر عادات روزانه، سبک خریدهایمان نیز دستخوش تغییرات شده است.

ادامه مطلب

view:6 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 ماه پیش