یکی از طرفداران فرمانده سابق ارتش پاکستان خودکشی کرد

به گزارش رادیو سهام  به نقل از ایرنا ، خبر ” یکی از طرفداران فرمانده سابق ارتش پاکستان خودکشی کرد ” به شماره ۱۳۱۳۲۳ را بخوانید : به گزارش ایرنا، رسانه های پاکستان روز پنجشنه اعلام کردند 'لطف امیم شبلی'، سرپرست ۶۴ ساله یکی از اتحادیه های کارگری در کراچی، چند روز پیش نیز گفته بود که اگر دوره فرمانده راحیل شریف تمدید نشود، خودکشی خواهد کرد. او راحیل شریف را ‘فرشته نجات’ می دانست و معتقد بود که فقط و فقط او می تواند پاکستان را از تروریسم و مشکلات اجتماعی نجات دهد. این مرد ۶۴ ساله پاکستانی که در حد ...

ادامه مطلب

view:163 منبع: تی نیوز - 1 سال پیش