یکی از رهبران انصارالله: ایران تنها کشوری است که در کنار مردم یمن ایستاده است

یکی از مسئولان انصارالله یمن با شرافتمندانه خواندن موضع ایران در قبال مردم یمن تاکید کرد، ایران تنها کشوری است که در کنار مردم یمن ایستاده است.

ادامه مطلب

view:72 منبع: 55 آنلاین - 1 سال پیش