یلدای امسال 10 نفر جان خود را از دست دادند

بیشترین تعداد مرگ ناشی از گاز منواکسید کربن در سال 86 بوده و طبق آمار رسمی سازمان پزشکی قانونی در سال 86 هزار و 24 نفر در کشور به دلیل استنشاق گاز منو اکسید کربن جان خود را از دست دادند.

ادامه مطلب

view:91 منبع: عصر ایران - 1 سال پیش