یزد، ده استان اول کشور از لحاظ درآمد زایی برای دولت است

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس گفت: یزد جزء ده استان اول کشور از لحاظ درآمد زایی برای دولت است پس نباید موقع دریافت بودجه جزء ده استان آخر قرار گیرد.

ادامه مطلب

view:37 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش