یادداشت وزیر بهداشت درباره لذت ناب سفر به مناطق محروم

سید حسن هاشمی در یادداشتی نوشت: آنچه مرا به ادامه مسیر امیدوار می‌کند، عشق همکاران سخت‌کوش و بی‌ادعایم به خدمت و دیدن لبخند رضایت در چهره مردم مهربان این سرزمین است.

ادامه مطلب

view:111 منبع: ایلنا - 1 سال پیش