یادداشت آخوندی برای دریانوردان نفتکش سانچی

وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی برای دریانوردان نفتکش سانچی نوشت: تا آخرین لحظه‌ای که کورسویی از امید داریم از پا نخواهیم نشست و برای همیشه در کنار خانواده‌های عزیزان هستیم و غم و اندوه آنان را غم و اندوه خود می‌دانیم.

ادامه مطلب

view:60 منبع: ایلنا - 9 ماه پیش