گیلان در زمره مناطق پرخطر از دیدگاه "لرزه خیزی" محسوب می‌شود

مدیرکل زمین‌شناسی و اکتشافات ‌معدنی گیلان گفت: با توجه به نقشه‌های پهنه‌بندی خطر زمین لغزش و زمین لرزه، استان گیلان در زمره مناطق پرخطر از دیدگاه مخاطرات زمین‌شناختی قرار دارد.

ادامه مطلب

view:67 منبع: تسنیم - 9 ماه پیش