گیس فروشی راهی برای کسب درآمد لزوم توجه به خانواده های کم درآمد

یک آسیب شناس اجتماعی گفت: برخی از زنان و دختران برای کسب درآمد موهای خود را از ۱۰۰ هزار تا ۵ میلیون تومان می فروشند.

ادامه مطلب

view:58 منبع: جام نیوز - 9 ماه پیش