گوگل چینی از قوی ترین تراشه سال رونمایی می کند رقابت واشنگتن و پکن در حوزه فناوری ادامه دارد

گوگل چینی نخستین تراشه مبتنی بر هوش مصنوعی خود را به زودی رونمایی خواهد کرد این چیپست هوشمند را می توان یکی از مهم ترین ایده های فناورانه چینی ها... - گوگل چینی از قوی ترین تراشه سال رونمایی می کند/ رقابت واشنگتن و پکن در حوزه فناوری ادامه دارد" گوگل چینی نخستین تراشه مبتنی بر هوش مصنوعی خود را به زودی رونمایی خواهد کرد این چیپست هوشمند را می توان یکی از مهم ترین ایده های فناورانه چینی ها در سال جاری دانست. ... منبع خبر: دوستان دسته بندی خبر: فناوری

ادامه مطلب

view:12 منبع: قطره - 4 ماه پیش