گل اول استقلال به ایرانجوان بوشهر فیلم

مجید حسینی موفق شد گل اول تیم فوتبال استقلال را وارد دروازه ایرانجوان بوشهر کند.

ادامه مطلب

view:10 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش