گل اول استقلال به ایرانجوان بوشهر فیلم

مجید حسینی موفق شد گل اول تیم فوتبال استقلال را وارد دروازه ایرانجوان بوشهر کند.

ادامه مطلب

view:30 منبع: باشگاه خبرنگاران - 11 ماه پیش