گفتگوي نفتي هند با آمريکا واردات نفت هند از ايران متوقف مي شود؟

خبرگزاري آريا- آمريکا به هند درباره معافيت از تحريم هاي اعمالي نفتي عليه ايران چراغ سبز نشان داده است.

ادامه مطلب

view:15 منبع: آریا - 4 ماه پیش