گشایش کاشانه مهمان در شهر سوزای قشم

کاشانه مهمان با نام خانه دوست در شهر سوزای قشم گشایش یافت.

ادامه مطلب

view:48 منبع: واحد مرکزی خبر - 9 ماه پیش