گشایش کاشانه مهمان در شهر سوزای قشم

کاشانه مهمان با نام خانه دوست در شهر سوزای قشم گشایش یافت.

ادامه مطلب

view:44 منبع: واحد مرکزی خبر - 7 ماه پیش