گشایش چهار نمایشگاه صنعتی تخصصی در تبریز

چهار نمایشگاه بین المللی در حوزه صنعت و معدن با حضور تولیدکننده های داخلی و خارجی ازامروز در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تبریز گشایش یافت.

ادامه مطلب

view:9 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش