گشایش چهار نمایشگاه صنعتی تخصصی در تبریز

چهار نمایشگاه بین المللی در حوزه صنعت و معدن با حضور تولیدکننده های داخلی و خارجی ازامروز در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تبریز گشایش یافت.

ادامه مطلب

view:15 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش