گشایش اولین کنسرواتوار تئاتر در ایران

اولین کنسرواتور تئاتر ایران در دل کنسرواتوار موسیقی تهران آغاز به کار می کند. به گزارش رسیده، نشست خبری گشایش اولین کنسرواتوار تئاتر ایران با حضور بهزاد معافی موسس و رئیس کنسرواتوار تهران ، علی معافی قائم…

ادامه مطلب

view:30 منبع: ویستا - 4 ماه پیش