گسترش روابط حمل و نقلی، ارتباطات و فناوری توافق جدید ایران و ارمنستان

مسکو - ایرنا - در دیدار سیدکاظم سجادی سفیر و هیات جمهوری اسلامی به سرپرستی سعید سرکار رئیس ستاد فناوری های نانو با واهان مارتیروسیان وزیر حمل و نقل، ارتباطات و فناوری های اطلاعات، گسترش همکاری ها در عرصه…

ادامه مطلب

view:73 منبع: ویستا - 1 سال پیش