گزارش وضعیت حقوق بشر آمریکا در سال‌های 2016 و 2017 منتشر شد متن کامل

پژوهشگاه مطالعات جهان، گزارش وضعیت حقوق بشر در آمریکا را که مربوط به سال‌های 2016 و 2017 است، منتشر کرد.

ادامه مطلب

view:12 منبع: ویستا - 4 ماه پیش