گزارش نجفی از شهرداری تهران با پیگیری حقوقی همراه شود

شهردارآنلاین: عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب،گفت: باید این موضوع به صورت حقوقی پیگیری شود و قوه قضاییه نیز باید همان‌طور که در دهه 70 درباره شهردار وقت تهران اقدام به برگزاری دادگاه و صدور حکم کرد، نباید امروز هم فردی میان افراد بگذارند و اگر فسادی وجود داشته باشد با آنان برخورد کنند.

ادامه مطلب

view:31 منبع: شهردار انلاین - 6 ماه پیش