گری لوئیس از ظریف خداحافظی کرد عکس

هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در ایران در پایان ماموریت خود با وزیر امور خارجه دیدار و خداحافظی کرد.

ادامه مطلب

view:40 منبع: فردا - 9 ماه پیش