گرگ ها لبخند را با "پنجه" پاسخ می دهند! ملتی که "تحریم سلاح" را از سر گذراند از "سلاح تحریم" نمی ترسد

زمانی که دشمن صحبت از تهدید به تحریم می‌کند، یعنی آرایش جنگی‌اش را حفظ کرده و از سر استیصال فکر می‌کند این آخرین سلاحش است و باید از آن استفاده کند تا به هدفش برسد.

ادامه مطلب

view:74 منبع: تیتر 1 - 1 سال پیش