گروه ایران در جام جهانی روسیه تغییر می‌کند

با تهدیدات رئیس بازداشت شده فدراسیون فوتبال اسپانیا مبنی بر حذف از جام جهانی احتمال تغییر در گروه دوم جام جهانی افزایش یافت.

ادامه مطلب

view:58 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش