گرم شدن هوا و شروع فصل شنا در آب‌ها

مسئول اداره نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان کرمانشاه گفت : با گرم شدن هوا فصل شنا در آب‌ها و سراب‌های کرمانشاه شروع می شود.

ادامه مطلب

view:16 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش