گرفتار شدن راننده در تصادف سواری با نرده های بزرگراه

برخورد شدید خودرو سواری با نرده های فلزی کنار بزرگراه شهید کریمی در شهر ری منجر به آسیب دیدگی وگرفتار شدن راننده ی جوان شد.

ادامه مطلب

view:79 منبع: تی نیوز - 10 ماه پیش