گردش آزاد اطلاعات، وعده ای که فراموش نمی شود

تهران-ایرنا- امید، امانت گرانبهای مردم و برآمده از صندوق های رای 29 اردیبهشت است که رییس جمهوری و هیات دولت برای حراست از آن سوگند یاد کرده و با مردم پیمان بسته اند. گردش آزاد اطلاعات و حق آگاهی مردم را می توان از مصادیق چنین حراستی دانست که این روزها از سوی دولت با قاطعیت پیگری می شود.

ادامه مطلب

view:30 منبع: ایرنا - 9 ماه پیش