گردشگری نیمه جان فارس در پیچ و خم کارهای جزیره ای کمتر از 10 آژانس فارس در حوزه تورهای ورودی فعال

«خبرجنوب» نوشت: یک مدرس دانشگاه و فعال حوزه گردشگری فارس معتقد است یکی از دلایل عدم رشد مناسب حوزه گردشگری در کشور و استان انجام فعالیتهای بخش خصوصی ، دولتی و دانشگاهی به صورت جزیره ای است، به طوری که هر بخش کارهایی را انجام می دند که منجر به نتایج مثبت نمی شود.

ادامه مطلب

view:36 منبع: خبر انلاین - 10 ماه پیش