گران ترین کیف زنانه دنیا با قیمت بیش از یک میلیارد تومان! عکس

چقدر حاضرید برای یک کیف هزینه کنید؟ هر چقدر انسان ثروتمند هم باشد محال است یک میلیارد و 140 میلیون تومان پول پای یک کیف زنانه بدهد.

ادامه مطلب

view:75 منبع: جام نیوز - 1 سال پیش