گازگرفتگی10 مرد و زن را به بیمارستان فرستاد

دو حادثه گازگرفتگی در اصفهان 10 نفر را راهی بیمارستان کرد.

ادامه مطلب

view:6 منبع: تی نیوز - 2 هفته پیش