گازگرفتگی10 مرد و زن را به بیمارستان فرستاد

دو حادثه گازگرفتگی در اصفهان 10 نفر را راهی بیمارستان کرد.

ادامه مطلب

view:24 منبع: تی نیوز - 3 ماه پیش