گاردین: شیخ نشین های خلیج و برخی تجار ثروتمند افغانستان حامیان مالی طالبان

بازرگانان ثروتمند افغانستان و عرب ها در خلیج فارس کسانی هستند که مدت های طولانی از طالبان حمایت مالی می کنند. - به گزارش خبرنگار سایت افغانستان "،تلفات غیرنظامیان در افغانستان حامیان مالی طالبان را واداشته که دیگر این گروه را حمایت مالی نکنند و درحال حاضر طالبان با بحران مالی مواجه هستند. شماری از منابع دیپلماتیک و اطلاعاتی طالبان به روزنامه گاردین چاپ بریتانیا گفته اند که طالبان افغانستان با بحران ... منبع خبر: فارس دسته بندی خبر: بین الملل

ادامه مطلب

view:180 منبع: قطره - 2 سال پیش