کیهان همچنان مدافع عذرخواهی سعید مرتضوی بخاطر ماجرای کهریزک: اقدام او شایسته بود

کیهان در ستون خبرهای ویژه خود به انتقادات از عذرخواهی سعید مرتضوی واکنش نشان داد. - کیهان همچنان مدافع عذرخواهی سعید مرتضوی بخاطر ماجرای کهریزک: اقدام او شایسته بود سیاست > احزاب و شخصیت ها - کیهان در ستون خبرهای ویژه خود به انتقادات از عذرخواهی سعید مرتضوی واکنش نشان داد. سخنگوی فراکسیون موسوم به امید! گفته است؛ نامه عذرخواهی مرتضوی اعتراف نامه ای دیرهنگام است . وی با تأکید بر لزوم برخورد با دیگر آمران ... منبع خبر: خبر آنلاین دسته بندی خبر: سیاسی

ادامه مطلب

view:107 منبع: قطره - 1 سال پیش