کیهان خانجانی : جهانی بیاندیشیم، بومی بنویسیم

انزلی-ایرنا-کیهان خانجانی نویسنده شهیر گیلانی بر لزوم جهانی اندیشیدن و بومی نوشتن برای تاثیرگذاری و ماندگاری آثار ادبی تاکید کرد.

ادامه مطلب

view:15 منبع: ایرنا - 4 ماه پیش