کیهان خانجانی : جهانی بیاندیشیم، بومی بنویسیم

انزلی-ایرنا-کیهان خانجانی نویسنده شهیر گیلانی بر لزوم جهانی اندیشیدن و بومی نوشتن برای تاثیرگذاری و ماندگاری آثار ادبی تاکید کرد.

ادامه مطلب

view:9 منبع: ایرنا - 2 ماه پیش