کیفیت هوای مشهد 26 تیر در شرایط سالم

کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۷ صبح با عدد شاخص 76 در شرایط سالم قرار دارد.

ادامه مطلب

view:10 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 هفته پیش