کیفیت در اردوهای دانشجویی باید در اولویت باشد

جانشین سازمان بسیج مستضعفین گفت: باید در اردوهای دانشجویی راهیان نور و اربعین حسینی اولویت کیفیت را مد نظر قرار داد.

ادامه مطلب

view:7 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش