کویت قانون مالیات بر ارزش افزوده را اجرا می کند

تهران - ایرنا - به دنبال کسری بودجه کویت، دولت این کشور با اشاره به تحولات اقتصادی و لزوم تقویت درآمدهای غیر نفتی، دستور حمایت از طرح های مبتنی بر اخذ مالیات بر ارزش افزوده را صادر کرد.

ادامه مطلب

view:75 منبع: ایرنا - 1 سال پیش