کودک مرگ مغزی به دو بیمار نیازمند به عضو زندگی دوباره بخشید

اهدای اعضای کودک مرگ مغزی در مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی ، دو بیمار نیازمند به عضو شد.

ادامه مطلب

view:23 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش